ชื่อ - นามสกุล :นายกฤษฎา สู่สุข
ตำแหน่ง :นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
หน้าที่หลัก :บริหารงาน
ที่อยู่ :439 ม.1 ต.โคกงาม อ.ด่านซ้าย จ.เลย 42120
Telephone :0629130354
Email :kritsadasoossook@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารงาน